Consent Mode v2

Is het cookie gebruik op jouw website wel op orde?

Het lijkt misschien onbelangrijk maar het tegenovergesteld is het geval.
Juist nu is het van groot belang om de cookies goed op orde te hebben. In de huidige tijd waarin privacy en gebruikerservaringen van groot belang zijn is het dus ook zaak om de cookievookeuren en het bewaken van de privacy van jouw bezoekers goed op orde te hebben. Nog meer omdat er sinds maart 2024 door Google een nieuwe verplichte update is doorgevoerd genaamd Consent Mode v2. Dit komt voort uit beslissingen vanuit de Digital Markets Act (DMA) van de Europese Economische Ruimte (EER). Hier is bepaald dat er strengere user-privacyregels gelden.

Wat is Consent Mode v2?

Ok, eerst belangrijk om even uit te leggen wat Consent Mode v2 nu inhoudt.
Consent Mode v2 is door Google bedacht om ervoor te zorgen dat de cookievoorkeuren (consent voorkeuren) van jouw online gast aan Google (en eventuele andere partijen) worden aangeboden door middel van de pixels. De voorkeuren zorgen ervoor dat de pixels “weten” welke informatie er wel en niet mag worden doorgegeven. Alleen de informatie waar akkoord voor is gegeven in de cookie mag worden doorgegeven.

Waarom deze veranderding

Zoals eerder al geschreven gaat er per maart 2024 een nieuwe wet in die aangepaste verplichtingen oplegt aan bedrijven zoals Google, deze spelers worden gatekeepers genoemd. De verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van de consent ligt vanaf maart 2024 bij de zogenaamde gatekeepers. Hierdoor “moet” je er dus voor zorgen dat dit alles op de juiste wijze is ingericht. Of jouw website voldoet kun je hier nakijken: Cookiemetrix.

Voldoet jouw website niet en heb je hulp nodig om jouw website wel te laten voldoen. Bel ons +31 (0)30 691 39 05 of mail ons info@adeko.nl gerust.

Inhoud van deze wet

Deze nieuwe wet geeft aan dat grote bedrijven (gatekeepers) zelf verantwoordelijk zijn voor:

  • Het verkrijgen van gebruikerstoestemming (consent) voordat ze hun belangrijkste advertentiediensten mogen aanbieden.
  • Het delen van persoonsgegevens met andere diensten of partijen.
  • Met de introductie van de Digital Markets Acts (DMA) breidt Google hun bestaande Consent uit naar Consent Mode v2.
  • Welke keuzes heb je

    Je hebt 2 keuzes. De eerste is een basisversie en de tweede is de geavanceerde versie. Bij de basisversie zal Google geen persoonlijke data verkrijgen als jouw bezoekers hiervoor geen toestemming hebben gegeven. Bij de geavanceerde versie stuurt Google anonieme pings (signalen) naar andere diensten en geeft hierbij door “dat de bezoeker niet wil dat er persoonlijke gegevens worden gemeten, maar we zijn wel benieuwd naar de activiteiten”. Deze worden dan met behulp van AI omgezet in een nauwkeurige schatting van het aantal conversies dat door deze bezoeker is gegenereerd. Met deze gegevens krijg je dan alsnog een beter inzicht in de werkelijke resultaten.

    Heb je behoefte aan hulp of meer informatie neem dan contact met ons op.