Ga naar Adeko Promotional Products
Adeko Promotional Products

Adeko is sinds 1994 actief in de promotionele branche. Je kunt bij ons terecht voor alle promotieartikelen zoals bijvoorbeeld bedrijfs- en promotiekleding, relatiegeschenken, premiums en zelfs voor je drukwerk. Kortom, voor alles waar een logo op moet, is Adeko jouw partner!

Meerdere tags of niet?

Tijd brengt een hoop veranderingen met zich mee, zeker binnen webdevelopement. Vóór HTML 5 was het belangrijk om slechts één <h1> tag binnen de pagina van een website te gebruiken. Dat was belangrijk om zoekmachines zo goed mogelijk te helpen. Zoekmachines kijken namelijk naar tags om te weten te komen waar een pagina over gaat en de <h1> speelt daarin een grote rol.

De oude gebruikswijze

Vóór HTML 5 was er een regel die zei dat elke pagina één enkele <h1> tag mocht hebben. Die regel ging ervan uit dat elke pagina één hoofdonderwerp heeft. Dat bracht een aantal problemen met zich mee. Als <h1> alleen gebruikt wordt voor de titel van een pagina, zullen zoekmachines dat zien als het onderwerp van de gehele pagina en wordt elk artikel daarbinnen beschouwd als subonderwerp, zelfs als dat niet zo is. Door de titels van artikelen een <h2> heading te geven zeg je in principe dat het tweederangs titels zijn, oftewel, dat ze minder belangrijk zijn. Door <h1> toe te passen op de onderwerpen van de content i.p.v. de titel van de pagina, krijgt elke pagina een andere opmaak, wat ook niet altijd de bedoeling is. En wanneer je <h1> wel gebruikt voor de titel van de pagina, kan je geen unieke (betekenisloze) naam kiezen voor je website, omdat zoekmachines die naam zullen zien als het onderwerp van de pagina en dus zal je website niet worden getoond in de zoekresultaten op basis van de content.

De oplossing

Het algoritme van HTML 5 is er om dat allemaal op te lossen. Om content zo accuraat mogelijk in te delen zijn er een aantal tags bijgekomen. Met de <header> tag kan je content groeperen ter introductie van pagina of artikel. <footer> is een soortgelijke tag die juist de aanvullende informatie aan het einde van een pagina of artikel groepeert. De <article> tag is er om aan te duiden dat content een zelfstandig onderwerp heeft en de <section> tag gebruik je bij content dat deel uit maakt van een groter geheel met hetzelfde onderwerp.
Daarnaast heb je de <nav> tag voor secties die enkel bestemd zijn voor navigatie en de <aside> tag voor de overige doeleinden.

Wat zijn de nieuwe regels?

Met <h1> tags wordt het onderwerp aangegeven. Dat houdt in dat het bij het onderwerp van de pagina gebruikt moet worden, maar ook om aan te duiden wat het onderwerp van een artikel of sectie is. Gebruik de <h1> tag eenmaal per sectie. Er moet altijd één <h1> heading gebruikt worden tussen de <body> tag en het eerste stuk content van de pagina. Bij het gebruik van <h1> moet deze tag altijd de eerste heading zijn binnen die sectie. Als <h1> gebruikt wordt om content te labelen, moet elke andere heading binnen die sectie gebruik maken van <h2> of lager.